Avbeställning / Övriga villkor

Avbeställning:

Eftersom din motivtårta är specialgjord för dig, är det viktigt att vi får en eventuell avbeställning senast 24 timmar innan avtalad avhämtningstid börjar, i annat fall faktureras du hela beloppet. Vid tidigare avbeställning debiterar vi en avbeställningsavgift på 150:- om vi redan börjat arbeta med ditt motiv.

Övriga villkor:

Om beställningen inte kan fullgöras enligt avtal på grund av omständigheter utanför Tårt Ateljéns kontroll, som vi inte skäligen kunnat förutse då beställningen träffades, utgör detta grund för befrielse från ersättningsskyltighet och andra påföljder.

​​Tårt Ateljén

​Bodekullsgatan 35 a - 214 40 Malmö​

​Tel: 070-43 99 530